top of page
  • Mgr. art. Jana Michalovičová

Práve kreslím....I´m drawing...


ubehol približne mesiac, čo som uverejnila moje posledné dielo TENNESSEE WARBLER ON TWIG.

it was about a month since I published my latest TENNESSEE WARBLER ON TWIG.

Momentálne kreslím jeho novú verziu s magnóliami, na ktorú sa môžete tešiť :)

I'm currently drawing his new version of the magnolia that you can enjoy :)

Jednotlivé kvietky a iné prírodné krásy vykresľujem skutočne detailne, takže je to veľmi časovo náročná práca. No verím, že o také 2 týždne by mohlo byť dielo hotové :)

Individual flowers and other natural beauties are really in detail, so it's a very time-consuming work. Well, I believe that about 2 weeks could be done :)

Sama sa už neviem dočkať konečného diela a verím, že sa bude páčiť!

I can not wait for the final piece anymore and I hope she will like it!

Majte sa zatiaľ krásne a ja idem pokračovať v kreslení...

Keep yourself so beautiful and I'm going to continue drawing ...

so srdečným pozdravom,

Mgr. art. Jana Michalovičová


bottom of page