RAVEN IN FOREST
  • RAVEN IN FOREST

    Scenéria zimnej prírody a havranov / verzia diela s neutrálnym bielym pozadím

    Starý spustnutý les dýcha magickou silou. Jedinečná atmosféra tohoto diela pôsobí výraznou emóciou, no zároveň svojím motívom odkazuje na krehkosť a zraniteľnosť prírody.