VÝPREDAJ A LIKVIDÁCIA DIEL / CLEARANCE SALE

July 3, 2018

 

Po 5 rokoch moja tvorba vyzrela a našla som svoju cestu, ktorou som sa rozhodla vydať. Tí, ktorí ma sledujú, si mohli všimnúť, že moja tvorba mala doteraz rôzne podoby a štýly : kresba perom, počítačová grafika, geometrické diela, abstraktná maľba...Väčšinou išlo o prírodné motívy mojich diel a práve v tomto charaktere obrazov som sa rozhodla zostať. Môžte sa tešiť na jemné lesíky, upokojujúce stromy, štebotavé vtáčiky, rozmanité rastliny a kvety:)

After 5 years, my work has matured and I found my way that I decided to go. Those who follow me, they might have noticed that my work had a far different forms and styles: pen drawing, computer graphics, geometric works, abstract painting ...It was mostly about the natural motifs of my work, and in that character I decided to stay. You can look forward to fine woods, soothing trees, playful birds, a variety of plants and flowers :)

 

 

 

TENNESSEE WARBLER ON TWIG WITH MAGNOLIA je práve mojím posledným dielom a ktorého charakter tvorby si chcem zachovať aj naďalej.

TENNESSEE WARBLER ON TWIG WITH MAGNOLIA is my last artwork and I still want to keep the character of the work.

 

 

Po rokoch sa mi v galérii diela skutočne nahromadili - v ponuke je teraz 107 umeleckých prác. Chcem, aby moja tvorba bola jasne čitateľná a mala jednotný ráz. Nechám priestor pre novú tvorbu a väčšina diel je oddnes vo Výpredaji a so zľavou -30%. Diela budú definitívne zrušené. (zľava platí len pre kategóriu CLEARANCE SALE)

After years in my gallery actually they work piled up - the menu is now 107 works of art. I want my creations to be clearly legible and have a uniform character. I leave space for the new creation and the majority of the works on sale from today and with discount -30%. Works will be definitively abolished. (the discount applies only to works in category CLEARANCE SALE)

 

 

 

 

V kategórii CLEARANCE SALE nájdete 83 obrazov rôznych štýlov. Nájdete tu jemné geometrické a minimalistické diela s prírodným motívom ako napr. Volavky a jazero 1.0, ktoré sa pekne hodia do škandinávskeho interiéru.

You can find 83 images of different styles in the CLEARANCE SALE category. You will find fine geometric and minimalist works with a natural motif - Heron and Lake 1.0, which are nicely suited to Scandinavian interior.

 

 

 

Abstraktné maľby sú taktiež dostupné s výraznou zľavou -30%. Objednať si môžte originálnu maľbu, či taktiež v niektorých prípadoch tlačenú reprodukciu na mieru.

Abstract paintings are also available at a substantial discount -30%. You can order the original painting, and also in some cases a printed reproduction of painting.

 

Krásne detailné kresby perom s jedinečnou atmosférou sú taktiež dostupné, rovnako ako ich reprodukcie či graficky spracované ilustrácie.

Beautiful detailed pen drawings with a unique atmosphere are also available as well as their reproductions or graphically processed illustrations.

 

 

 

 

 

Grafické úpravy na mieru, zmena formátu/farebnosti, tvorba vizualizácií a moje rady sú vám vždy k dispozícii. Budem sa tešiť na vaše správy a objednávky:)

Customized graphics, format / color change, visualization, and my advice are always available to you. I will look forward to your messages and orders :)

 

prajem krásne letné dni 

Mgr. art. Jana Michalovičová - Michalovic - jana@michalovic.s

 

 

 

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Recent Posts

December 9, 2019

November 19, 2019

September 6, 2019

July 1, 2019

July 1, 2019

Please reload

Archive
Please reload

Search By Tags